דגניה תעשיות בע"מ (מרססי דגניה )

דגניה ב'  ד.נ  נ  עמק הירדן 15139

טל:6655000/1/2  -04

פקס    : 6755989  - 04

דוא"ל : officspray@degania-b.org.il  

 
 
 

Degania Industries Ltd  

Degania B.15130 Israel

Tel: +972-4-6655012

fax: +972-4-6755687 - Export

mail: despray@degania-b.org.il