דגניה תעשיות בע"מ (מרססי דגניה )

דגניה ב'  ד.נ.  עמק הירדן 151300

טל: 6655000/1/2 - 04

פקס: 6755989  - 04

דוא"ל : officspray@degania-b.org.il  

 
 
 

Degania Industries Ltd.

Degania B. 151300 Israel

Tel: +972-4-6655012

fax: +972-4-6755989 - Export

mail: despray@degania-b.org.il