* תערוכת אגריטק

   בגני התערוכה, ת''א

 ב - 8-10/05/2018

 יוצגו מרססים חדשים לחממות ,

 למטעים וכרמים. 
 
 
 

 
 
Nozzle Holders
Wide range of choice and combinations to equip the sprayer boom based on the crop and treatments required. These parts, which come in frequent contact with the chemical products, are made from widely tested materials, guaranteeing efficient and safe performances. It is important to recall that to maintain such performance levels, always carry out maintenance and clean the parts after each treatment.


SERIE 400

 
SERIE 400
 
SERIE 400
 
SERIE 400
 
SERIE 402
 
SERIE 402

SERIE 402
 
SERIE 402
 
SERIE 402 

SERIE 402 

SERIE 402

SERIE 402
 
SERIE 406
 
SERIE 406
 
SERIE 406
 
SERIE 424 
 
SERIE 440 
 
 SERIE 440 
 
SERIE 440 
 
 SERIE 402 

SERIE 402 
 
SERIE 402
 
SERIE 402
 
AR219135
 
AR219035
 
SERIE 109

 AR440000.108

 ARG11058-6v

 AR010003
 
SERIE 401
 
SERIE 401
 
SERIE 401

SERIE 406  

SERIE 406 

 SERIE 406 
 
SERIE 406  
 
SERIE 406

SERIE 406
 
SERIE 406

 SERIE 406

SERIE 406 

SERIE 404

SERIE 404

SERIE 404

SERIE 404

AR004750

AR004760

 AR004715

 SERIE 004

SERIE 002

SERIE 002 

SERIE 002 
 
SERIE 002
     

 

גרסה להדפסה גרסה להדפסה       שליחה לחבר שליחה לחבר