* תערוכת יבול שיא

   מעיין חרוד

 ב - 02/11/2016

 יוצגו מרססים חדשים לחממות ,

 למטעים וכרמים.