* תערוכת אגריטק

   בגני התערוכה, ת''א

 ב - 8-10/05/2018

 יוצגו מרססים חדשים לחממות ,

 למטעים וכרמים. 
 
 
 

ווסתים ושסתומים

 
 

 
SERIE 453

SERIE 463
 
SERIE 463
 
SERIE 463

SERIE 463 

SERIE 465

SERIE 465

SERIE  465

SERIE  465

SERIE 465

SERIE  465

SERIE 465
 
SERIE 465
  
STING 15 ÷ 50 Bar
 
STING V (40 Bar) 
 
KARIN (40 Bar)
  
V.P.R.85 (50 Bar)

VIG (50 Bar)

 N.P.R.45(50Bar)

 N.P.R.20 (20 Bar)

MORY (70 bAR)
 
VS 700-1500

8460

110

6815

M410 - M411 
   

 

גרסה להדפסה גרסה להדפסה       שליחה לחבר שליחה לחבר