* אגריטך 2015

   גני התערוכה ת''א

 ב - 28-30/04/2015

 יוצגו מרססים חדשים לחממות ,

 למטעים וכרמים. 
 
 
 

קטלוג תמונות - כלים ואביזרים