03.02.2013
חדש בדגניה
מזמרה נטענת
תוצרת VOLPI איטליה
03.02.2013
קוטמת עלווה לכרם

החברה מיצגת את חברת BMV בכלים לכרם 
קוטמות חד ודו שורתי


יום פתוח ערבה בעין חצבה יתקיים

 ב- 16/01/2014 - 15

יוצגו כלים חדשים וכלים לחממות. 
 
 
 

קטלוג תמונות - כלים ואביזרים